פתיחת עוסק פטור

פתיחת עסק תמיד מלווה בהתרגשות. מקובל לפתוח עסק מתחתית הסולם, משמע – פתיחת עוסק פטור, ורק אחר כך, בהתאם להכנסות, לגדול לעוסק מורשה או לחברה בע"מ. באופן כללי, עוסק פטור הינו בעל עסק עצמאי שלא רשאי לגבות מע"מ מן הלקוחות שלו, במרבית המקרים, ולפיכך הוא פטור מביצוע של דיווחים מדי חודש או מדי חודשיים לרשות מס ערך מוסף, שלא כמו חברה בע"מ או עוסק מורשה.  מי שרושם את בית העסק שלו בתור עוסק פטור מייצג צורה של התאגדות הכי זולה בהיבט של תמחור חשבונאיות ותפעול. מן הסתם, עוסק פטור לא עשוי להתקזז או לקבל החזרים ממע"מ, בעבור תשלום של הוצאות וקניות בחודש העבודה. רק מי שמחזור ההכנסות השנתי שלו מבית העסק, לא כולל הרווח, לא יותר מ- 102,292 ₪ מורשה לפתוח עוסק פטור.

מה מבחינת המסים למי שמבצע פתיחת עוסק פטור?

יש מסים שמחויבי המציאות לכל מי שמבצע פתיחת עוסק פטור. בין השאר, ניתן להתייחס לביטוח לאומי – כל אזרח במדינת ישראל חייב לשלם ביטוח לאומי, אף במידה ואינו עובד, קל וחומר כאשר הוא מנהל בית עסק של עוסק פטור, ביטוח לאומי מסייע, בין השאר, לממש את הזכאות שלכם לקבלת טיפול רפואי ולכל מיני זכויות, במידה ותצטרכו בעתיד, של ביטוח לאומי. לרוב עוסק פטור לא נדרש לשלם מע"מ, במידה ומחזור הכספים השנתי של בית העסק, מה שאומר – הכנסות מהמכירות, לא נאמד ביותר מ- 102,292 ₪, כאמור לעיל, נכון לשנה זאת. אך הנכם אמורים להירשם בתור עוסקים פטורים במשרדי המע"מ שסמוכים לבית העסק שלכם. פעם כינו את העוסקים הפטורים בשם עוסקים זעירים, כאשר הכוונה היא לבעל עסק עצמאי עם מחזור עסקאות קטן, מה שפוטר אותו מלגבות מע"מ מן הלקוחות שלו.

מה כדאי שתדעו על פתיחת עוסק פטור?

ישנן כמה עובדות שכדאי שתדעו על פתיחת עוסק פטור, והנה הן כדלקמן –

o       מי שמוגדר כעוסק פטור לא יכול לקזז מע"מ בעבור ההוצאות השוטפות או בעבור הרכישות שלו.

o       קבלת העוסק הפטור מתייחסת רק להיבט של מע"מ, והיא לא משחררת מחובת התשלומים לביטוח לאומי, או לחלופין למס הכנסה.

Previous post פינות אוכל
Next post גזל דומיין